Generalforsamling FSK

25-10-2022

Frederiksværk svømmeklub afholder ordinær generalforsamling for FSK medlemmer torsdag den 24. november 2022
 

kl. 19.00 i Frederiksværk hallens mødelokale.

I år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller sekretæren i hænde i skriftlig form (fsk.kasser@gmail.com) senest en uge forinden generalforsamlingen 

Dagsorden kan rekvireres hos formanden.

Vel mødt!

Bestyrelsen