Pointsystem

En svømmeklub fungerer ikke uden frivilligt arbejde, og svømmesport kræver stor opbakning fra forældrene. Det fungerer bedst, at løfte i flok, så enkelte ikke pålægges en urimelig stor arbejdsbyrde. I 2023 har vi indført et pointsystem, så det er muligt, at optjene point for det meste af det arbejde, der ydes.

 

Der forventes mindst 100 point pr. svømmer pr. løbende 12 mdr. Seniorsvømmerne for dobbelt point, da de ikke har samme muligheder for at optjene point, som de yngre svømmere, der stadig er under 18 år og afhængig af deres forældre. 

Pointene omregnes til et procentuelt (maks 100%) tilskud til træningslejre. Det besluttes i bestyrelsen fra gang til gang, om der kan ydes tilskud til den kommende træningslejr.

 

Der kan optjenes point ved følgende:

Bestyrelsespost 50 point
Udvalgspost, fx. aktivitetsudvalg, sponsorudvalg 25 point
Officialopgave 12,5 point
Sponsorarbejde, fx. Ølstedblad, Stålmand etc, 12,5 point